ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 เมษายน 2560 / 13:07:08  
เชียงใหม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
เชียงใหม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระราชพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรทั้ง 25 อำเภอ โดยจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคมนี้

วันนี้ 28 เม.ย. 2560 เวลา 10.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช ที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเผยแพร่พระราชพระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำริต่างๆ งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2560 บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงบูรพกษัตริย์แห่งสยามและทุกองค์ในราชวงศ์จักรี การสถาปนากรุงรัตน์โกสินทร์เป็นราชธานีและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย อันจะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนและความภูมิใจในความเป็นไทย และในส่วนภูมิภาคได้ให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช โดยจะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เป็นเวลา 20 วัน ณ ภายในบริเวณทางเข้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738