ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 เมษายน 2560 / 12:15:18  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง โดยปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 101 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณความจุ ซึ่งดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้ำเพียง 45 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 17 สวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 41 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15 ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้ำเพียง 27 ลบ.ม. หรือร้อยละ 10 โดยจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก และการรักษาระบบนิเวศได้อย่างแน่นอน จากนั้นได้พูดถึงสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมรับมือสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ราย 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในช่วงสามเดือนนี้ คาดว่าปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ เว้นแต่ในเดือนพฤษภาคม ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณ 10-20% โดยจะเริ่มมีผลมากขึ้นในภาคใต้ก่อน ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม และจะมีผลมากขึ้นทั้งประเทศไทย ช่วงประมาณตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
นอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฟื้นฝายตามรอยในหลวง ประจำปี 2560 ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำการวางแผนงานและเตรียมความพร้อมในการดำเนินขุดลอกตะกอนที่ทับถมและซ่อมแซมฝายในลำน้ำห้วยแก้วที่บริเวณน้ำตกไทรย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการกำหนดการดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่น้ำตกมณฑาธาร ซึ่งจะมีการระดมกลุ่มจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำการขุดลอกตะกอนทรายและซ่อมแซมฝายบริเวณน้ำตกไทรย้อย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2560 สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานน้ำสรงเพื่อถวายพระบรมธาตุ ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงได้จัดพิธีอัญเชิญขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างสมเกียรติ และได้จัด "งานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย" ปีนี้เป็นปีที่ 17 โดยมีกำหนดการ คือ วันที่ 5 พฤษภาคม จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสำนักพระราชวังมายังวัดพระธาตุดอยสุเทพ และจะมีการจัดฉลองสมโภช ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2560 ทุกคืนจะมีเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมมเทศนา ร่วมปฎิบัติธรรมและมีการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดงาน
สำหรับกระทรวงสาธารณสุข เร่งหนุนวัคซีนใหม่ที่จำเป็น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันนี้ทั่วโลกยังมีเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบศูนย์ถึง 19.4 ล้าน คน องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 24-30 เมษายน 2560 เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก เพื่อให้ประเทศสมาชิกเร่งรณรงค์การใช้วัคซีนป้องกันโรคแก่คนทุกวัยเนื่องจากวัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการป้องกันควบคุมโรคการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจะช่วยลดปัญหาการระบาดของโรคในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนบรรลุเป้าหมาย ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในปี 2563 และสุดท้ายนี้ได้พูดถึงการเตรียมงาน Northern Digital Expo 2017 และงาน NSP Innovation Fair 2017 เป็นการจัดงานด้านดิจิทัล expo ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่เคยจัดมา ซึ่งได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล ไอที ทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up ด้านดิจิทัลไอที ผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานนี้เพียงอย่างเดียว ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของภาคเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมของผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งใหม่และเก่า เพื่อให้เกิดไอเดียและเกิดรูปแบบใหม่ๆด้านธุรกิจ และที่สำคัญยังได้พบปะผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดบริการและ สินค้าของตนเองได้ งานนี้ผู้ประกอบการยังได้พบปะผู้บริโภค สถานประกอบการได้พบปะทรัพยากรบุคคล ตลาดได้พบปะ แรงงาน นักศึกษาได้มีเวทีโชว์ศักยภาพอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738