ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 พฤษภาคม 2560 / 15:24:43  
แรงงานเชียงใหม่ร่วมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แรงงานเชียงใหม่ร่วมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดเชียงใหม่นับพันคน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี- บริจาคโลหิต และฟังการเทศนาธรรม สร้างบุญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “แรงงานเชียงใหม่ ร่วมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ) ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตระหนักถึงคุณประโยชน์ผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศและตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด
โอกาสนี้ บรรดานายจ้างและผู้ใช้แรงงานสถานประกอบการกว่า 150 แห่ง ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างหอพระไตรปิฏก(หอธรรม) วัดเจดีย์เหลี่ยม ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 437,724 บาท การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, จัดให้มีการเทศนาธรรม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการลด ละ เลิก ยาเสพติด” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ การมอบเงินบริจาค “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด” ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาดชาด
นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการ หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกโรงทานนำอาหาร และเครื่องดื่ม มาบริการแก่ผู้ร่วมงาน กลุ่มบาร์เบอร์แคร์ จังหวัดเชียงใหม่ บริการจัดผมฟรี แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุในชุมชน การจัดงานครั้งนี้ถือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738