ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2560 / 15:05:59  
เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังจิตอาสา ผู้มีศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" รณรงค์คัดแยก และเก็บกวาดขยะ หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะเหลือทิ้ง หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในคืนวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ก่อนวันวิสาขบูชา จึงระดมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผู้มีพลังศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัย ช่วยกันคัดแยกขยะ เก็บกวาดขยะ และไม่สร้างปัญหาในวันสำคัญดังกล่าว นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า การระดมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนพลังจิตอาสา สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน และตำบล เป็นแกนหลัก เนื่องจาก ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลต้นแบบผู้นำจิตอาสาของคนเชียงใหม่ เป็นพระเถระที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ สร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจะนัดรวมกันที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เพื่อกระจายกันไปทำความสะอาด เก็บกวาดขยะจำนวน 5 จุด คือ 1. บริเวณซุ้มกาญจนาภิเษกฯ – ลานบันไดนาค, 2. บริเวณลานครูบาศรีวิชัย และศาลเจ้าแม่กวนอิม, 3. บริเวณบันไดนาคและทางขึ้นพระบรมธาตุดอยสุเทพ, 4. บริเวณรอบพระธาตุ และ 5. ฐานพระพุทธรูปรอบพระธาตุ “จึงขอเชิญผู้นำจิตอาสา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กร และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่มีพลังศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมกันกิจกรรมทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน หรือ ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาการ สิ่งของ หรือทุนทรัพย์ แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112847-8 ผู้ประสานงาน นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. 099-2694443 และนายสังคม แสนบุดดี โทร. 089-7597384

ข่าวโดย : สนง.ปชส.ชม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738