ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2560 / 15:54:56  
เชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ และงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน
เชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ และงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่"

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่” และงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงาน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และพิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชา จากพุทธสถานเชียงใหม่-ถนนท่าแพ-ถนนราชดำเนิน-วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน เวลา ๐๙.๐๐- น. ชมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรมะ วาดภาพธรรมะ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และ ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และจะมีการเปิดให้ชมนิทรรศการตลอดทั้งวัน และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอารามหลวงที่จังหวัดกำหนด จำนวน ๖ วัด ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง และ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร หรือวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และ ร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ และขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชาตรงกับวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรม และจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738