ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2560 / 17:07:55  
กอ.รมน.ภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 2
กอ.รมน.ภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 2
กอ.รมน.ภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 2 ภายหลังรับฟังความคิดเป็นในระดับส่วนกลางและภูมิภาคไปแล้ว จำนวน 125 ครั้ง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียใหม่ พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ภายหลังได้รับฟังความติดเห็นในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในห้วงวันที่ 1 มี.ค. – 5 เม.ย. 60
รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 3/ผอ.รมน.ภาค 3 ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ในส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นจำนวนทั้งหมด 125 ครั้ง มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดจำนวน 4,768 คน ถือว่าภาคเหนือมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสูงเป็น 3 เท่าของภาคอื่นๆ ซึ่ง กอ.รมน.มีความพึงพอใจและชื่นชม ทั้งนี้ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าที่ท่านเสนอความคิดเห็นในห้วงที่ผ่านมานั้นมีประเด็นใดที่ตกหล่นหรือขาดหายไป ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 3 จะได้มีการบันทึกเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกเรื่องจะนำไปสู่ความปรองดองซึ่งจะต้องมีความคิดเห็นในแบบเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการบังคับ เราจะต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นเป็นของคนส่วนใหญ่ที่จะต้องดำเนินการ ในการจัดเวทีเท่ากับเป็นการสร้างเวทีที่จะให้แต่ละส่วนที่ร่วมประชุมด้วยกันได้มองเห็นทัศนหรือแง่คิดในมุมอื่นของภาคส่วนอื่นๆไปพร้อมๆกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนและประเทศชาติ บางครั้งอาจมีเหลื่อมล้ำบ้างเราก็ต้องบูรณาการสิ่งเหล่านั้นให้เข้ากันได้บ้านเมืองเราก็จะสามารถเดินไปได้
สำหรับวันนี้เป็นการสรุปความคิดเห็นร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อมูล หรือ คณะอนุ 2 รับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยจะมีการประชุมกลุ่มย่อยภาคละ 3 ครั้งเท่ากันในทุกภาค ในส่วนของกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 60 ที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง วันนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ใน 5 จังหวัด และในวันที่ 4 พ.ค. 60 จะดำเนินการ ที่จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อสรุปรายงานให้ส่วนกลางรับทราบ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738