ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2560 / 10:53:07  
สรุปผลภาวะเศรษฐกิจ รอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
สรุปผลภาวะเศรษฐกิจ รอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ มช. สรุปผลภาวะเศรษฐกิจ รอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 สำรวจจากภาวะเศรษฐกิจจากผู้ประกอบการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจของภาคเหนือรายไตรมาส ในครั้งนี้เป็นรายงานสภาพเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 โดยสำรวจจากผู้ประกอบการใน 8 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 1920 ราย โดยมีกิจการประเภทต่างๆ ได้แก่ ร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมสวย ร้านขายโทรศัพท์ ร้านขายหนังสือ ร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ร้านขายวัสดุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านขายของขวัญร้านขายของฝาก ร้านขายอาหาร ร้านบริการเช่าที่พักรายวันและรายเดือนและร้านบริการเช่ารถ ซึ่งรายงานนี้จะเป็นรายงานการคาดการณ์ในด้านจำนวนลูกค้าด้านผลประกอบการ/รายได้ด้านการลงทุนในไตรมาสถัดไปงานภาระหนี้สินด้านแรงงาน/ลูกจ้างและด้านการใช้วัตถุดิบ และอุปสรรคที่กิจการส่วนใหญ่ประสบอยู่นั้น อยู่ในระดับปานกลาง อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกิจการมากที่สุดคือ อุปสรรคด้านการแข่งขัน โดยมีการแบ่งอุปสรรคออกเป็น 10 ด้าน ดังนี้ ด้านการเงิน คือราคาสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้น ด้านแรงงานคุณภาพ จะมีค่าจ้างสูง ด้านแรงงานที่ใช้กำลังแรงงานเป็นหลัก มักจะไม่มีประสบการณ์ ด้านวัตถุดิบ จะมีราคาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น ด้านแหล่งที่มา มีต้นทุนสินค้ามีราคาสูงขึ้น ด้านระบบขนส่ง มีค่าขนส่งราคาสูง ด้านกฎหมาย จะมีอัตราภาษีสูง ด้านนโยบายจากภาครัฐ เศรษฐกิจตกต่ำ ด้านการแข่งขัน จำนวนลูกค้าลดลง และด้านผู้ค้าขายขนาดใหญ่ การขายตัดราคา สำหรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาสถัดไป (เมษายน-มิถุนายน 2560) มีกิจการร้อยละ 18 มองว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสถัดไป (เมษายน-มิถุนายน 2560) ภาวะเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นธุรกิจส่วนตัวและเป็นร้านค้าขนาดเล็กมีลูกค้าประจำ กิจการร้อยละ 38 มองว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสถัดไป (เมษายน-มิถุนายน 2560) ภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนื่องจาก กิจการเป็นที่รู้จักมากขึ้น ลูกค้ามีความประทับใจในการให้บริการ และคาดว่าระบบเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และกิจการร้อยละ 14 มองว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสถัดไป (เมษายน-มิถุนายน 2560) ภาวะเศรษฐกิจจะแย่ลง เนื่องจากการแข่งขันมากขึ้น คู่แข่งมากขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 276

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738