ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2560 / 14:34:51  
จังหวัดเชียงใหม่ เล็งพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณสถานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ
จังหวัดเชียงใหม่ เล็งพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณสถานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 เดินทางตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางปะภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 เดินทางตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15
โดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการจัดทำแผนเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563 ตามพระประสงค์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก ตราบจนทุกวันนี้ และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรื่อ ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูป่าเสื่อมโทรมบริเวณสถานที่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์อยู่ ซึ่งมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 900 ไร่ เป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ และเป็นพื้นที่ติดกับคลองชลประทาน จากนั้นปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการสำรวจและการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นทะเบียนสุนัขมีเจ้าของจำนวน 24,969 ตัว และแมวมีเจ้าของจำนวน 8,347 ตัว ด้านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขหรือแมว หากคนหรือสัตว์ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิต ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ (Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) โดยมีสัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โดยสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข มีการติดต่อผ่านทางน้ำลายโดยมนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วนหรือน้าลายเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมด
อย่างไรก็ตามหากศูนย์พักพิงสุนัขทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญนั้นคือต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลไหว จะได้ไม่เป็นปัญหาในสังคมต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738