ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2560 / 14:50:15  
ตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560
ตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560
จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัด "ตลาดนัดข้าว เปลือก(นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายข้าวเปลือกเครื่องผลผลิตออกมากปีการผลิต 2560

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560 จำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอฝาง เพื่อให้เกิดการด้านราคาซื้อขายข้าวเปลือกในพื้นที่ และช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านการจำหน่ายข้าว รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้าใจการผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยได้กำหนดจัดงานดังนี้ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 จัดขึ้นที่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ที่ สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด อำเภอสันทราย วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ที่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด และวันที่ 25-27 ที่ ท่าข้าว ศ.ชินพงศ์ อำเภอฝาง ทั้งนี้เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก ในระยะพลับพลึง / ข้าวที่ครบอายุการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพตรงความต้องการของตลาด โดยภายในงานเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่าย จะได้พบกับผู้ซื้อหลายราย เครื่องชั่งน้ำหนักได้มาตรฐาน เครื่องวัดความชื้นถูกต้อง ราคาถูกใจ มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความเป็นธรรมขั้นตอน โดยกำหนดเปิดตลาดเวลา 10.00 น. และปิดตลาดเวลา 17.00 น. ทั้งนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการประตูแลนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 053-112659-61 และสำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่จัดงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ไปในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 221

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738