ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2560 / 15:47:16  
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว สนองพระปณิทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว สนองพระปณิทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว สนองพระปณิทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้นำหน่วยงานราชการจังหวัดและอำเภอ องค์กรภาคอำชน และรัฐวิสาหกิจออกให้บริการประชาชนด้วย
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ ตรวจสุขภาพและรักษาสัตว์ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้สนองพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยได้จัดทำแผนเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563.//
ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ (Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) โดยสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุด คือ สุนัข และแมว มีการติดต่อผ่านทางน้ำลาย โดยมนุษย์จะติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือน้ำลายเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวนำไปฉีดยา ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738