ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2560 / 15:56:34  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมให้การสนับสนุน เทศบาลเมืองเมืองแกนแกนพัฒนา สร้างสวนเกษตรทฤษฎีใหม่
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมให้การสนับสนุน เทศบาลเมืองเมืองแกนแกนพัฒนา  สร้างสวนเกษตรทฤษฎีใหม่
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมให้การสนับสนุน เทศบาลเมืองเมืองแกนแกนพัฒนา สร้างสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่สร้างแปลงทดลอง สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ บนเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ งบกลาง ให้สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การเรียนรู้ โครงการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีช่องทางในการสนับสนุนงบประมาณโครงการบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งโครงการสร้างสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นโครงการที่ดีและเข้าหลักเกณฑ์ที่จะสนับสนุนงบประมาณได้ จึงให้เทศบาลฯ จัดทำรายละเอียดการสร้างศูนย์เรียนรู้ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง จากสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738