ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 พฤษภาคม 2560 / 14:02:32  
ประชุมเตรียมโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค"
ประชุมเตรียมโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค"
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมเตรียมโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค" เพื่อเป็นการรณรงค์รับบริจาคเพื่อการกุศล โดยยอดเงินที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยซื้อเครื่องมือแพทย์หรือสร้างอาคารเพื่อผู้ป่วยของแต่ละสถาบันใน 3 ภูมิภาค

วันนี้ 5 พ.ค. 60 ที่ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการจัดโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย และเป็นการรณรงค์ให้บริจาคเงินเพื่อการกุศล โดยยอดเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือสร้างอาคารเพื่อผู้ป่วยของแต่ละสถาบันในสามภูมิภาค สำหรับสถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตแพทย์ในภูมิภาค ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 3 สถาบันนี้ได้ทำความตกลงในการร่วมการจัดการวิ่งการกุศล เพื่อรณรงค์บริจาคเงิน เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคโดยเริ่มต้นออกวิ่งพร้อมๆกันที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และจะไปสิ้นสุดที่สถาบันแพทย์ภูมิภาค ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ในวันเดียวกันคือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และจะทำพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทุกสถาบัน ตามที่จังหวัดได้กำหนดสถานที่ไว้

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738