ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤษภาคม 2560 / 11:45:09  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เตรียมป้องกันโรคที่มาในช่วงหน้าร้อน
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เตรียมป้องกันโรคที่มาในช่วงหน้าร้อน
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นห่วงสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบและโรคพิษสุนัขบ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และพาสุนัขไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคอื่นๆที่จะเกิดตามมาในช่วงฤดูร้อน

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นห่วงสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในหลายรูปแบบ ทั้งการรณรงค์ให้ความรู้และวิธีการป้องกัน กำชับให้บุคคลากรที่ดูแลผู้ป่วยทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการติดโรค จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้เด็กแรกเกิดทุกรายทั้งเด็กไทยและเด็กต่างด้าวที่คลอดในประเทศ ซึ่งอยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อป้องกันโรคมะเร็งตับในระยะยาว สำหรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดอื่นๆอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อรองราคา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด และเร่งรัดการตรวจวินิจฉัยผู้ติดเชื้อระยะแรก เพื่อให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที และตัดวงจรการแพทย์ระบาดให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 เมษายน 2560 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคตับอักเสบจากไวรัส 3,091 ราย เสียชีวิต 1 ราย เชื้อที่พบมากที่สุด คือ ชนิดบี พบประมาณร้อยละ 75 รองลงมา คือ ชนิดเอ ส่วนใหญ่เกิดอย่างเฉียบพลันและเป็นเรื้อรัง ซึ่งพบผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาด แต่มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส ผู้ป่วยโรคตับอักเสบส่วนหนึ่งกลายเป็นพาหะโรค สามารถแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ โดยไม่มีอาการป่วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค ดังนี้ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะกับต่างเพศหรือรักร่วมเพศ เพราะช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิด ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ไม่ใช้แปรงสีฟัน และของมีคมร่วมกัน ยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด หรือดื่มน้ำต้มสุก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่ 1422
ขณะเดียวกัน อีกโรคหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือ โรคพิษสุนัขบ้า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จึงเร่งผลักดันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว และพิจารณาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในเบื้องต้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ซึ่งทางรัฐบาลได้ผลักดันให้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวาระแห่งชาติแล้ว จึงได้มีแผนยุทธศาสตร์ให้กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศในปี พ.ศ.2562 โดยจะมีแผนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้หมดไปจากประเทศ ซึ่งจะพัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีมาตรฐาน เพื่อการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบ ควบคุมป้องกัน และการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเหมาะสม เบื้องต้นแล้วได้เล็งพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไว้แล้ว หากศูนย์พักพิงสุนัขทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้อย่างมาก แต่สิ่งที่สำคัญนั่นคือต้องปลุกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้องไม่ปล่อยประละเลยเลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลไหว และประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขต้องใส่ใจพาสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่ออายุครบสองเดือนขึ้นไปและฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี จะได้ไม่เป็นปัญหาในสังคมต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 221

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738