ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2560 / 12:26:34  
เชียงใหม่วอนอย่าทิ้งขยะตามริมทางในประเพณีเตียวขึ้นดอย
เชียงใหม่วอนอย่าทิ้งขยะตามริมทางในประเพณีเตียวขึ้นดอย
จ.เชียงใหม่ บูรณาการทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมการจัดงานประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะตามริมทาง พร้อมเชิญชวนจิตอาสา ร่วมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คัดแยกและเก็บกวาดขยะในช่วงการจัดงาน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากจะมีการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพนี้จะจัดกันทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเชียงใหม่ โดยในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 9 พฤษภาคมนี้ จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพในเวลา 19.00 น. และประกอบพิธีขอขมาครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมพิธีเปิดงาน ณ ข่วงครูบาศรีวิชัย จากนั้นจะเคลื่อนขบวนขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตามประเพณีเตียวขึ้นดอย ในส่วนของขบวนแห่จะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะตรงกับวันวิสาขบูชา คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะเหลือทิ้ง หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ จึงระดมจิตอาสาจาก 25 อำเภอ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ช่วยกันคัดแยกและเก็บกวาดขยะ ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจะนัดรวมกันที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เพื่อกระจายกันไปทำความสะอาด จึงขอเชิญผู้นำจิตอาสา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กร และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่มีพลังศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมกันกิจกรรมทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน หรือ ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาการ สิ่งของ หรือทุนทรัพย์ แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112847-8
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือถือปฏิบัติเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชา ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชน ทิ้งขยะให้ตรงตามจุดที่ได้กำหนดไว้และทิ้งให้ลงถัง โดยสิ่งของที่ไม่ควรนำขึ้นไประหว่างการเดินขึ้นดอย ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก ภาชนะโฟม หลอดดูดทุกชนิด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราน่าอยู่และมีบรรยากาศที่สวยงามและลดปัญหามลพิษในอากาศอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738