ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2560 / 11:10:27  
นิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
นิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปิดโอกาสให้พสกนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรำลึกมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (9 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงบูรพกษัตริย์แห่งสยามและทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี โดยนำกิจกรรมทาง ศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่างๆ มานำเสนอให้สังคมได้เรียนรู้ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งนำไปสู่ความภาคภูมิใจของความเป็นไทย และในส่วนภูมิภาคได้ให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นเวลา 112 วัน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหมายและขั้นตอนของพระราชบรมราชาภิเษก รวมไปถึงประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738