ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2560 / 15:01:07  
งานสรงน้ำพระธาตุดอยคำ ประจำปี 2560 สืบสานประเพณีต๋ามฮีตโตยฮอย เตียวขึ้นดอย ครั้งที่ 15
งานสรงน้ำพระธาตุดอยคำ ประจำปี 2560 สืบสานประเพณีต๋ามฮีตโตยฮอย เตียวขึ้นดอย ครั้งที่ 15
วัดพระธาตุดอยคำจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอย ครั้งที่ 15 และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า วัดพระธาตุดอยคำ มีพระธาตุที่สวยงาม มีอายุกว่า 1,300 ปี รวมถึงมีพระเจ้าทันใจที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดัง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทุกปีหลังจากวันวิสาขบูชา 1 อาทิตย์ กลางคืนจะมีประชาชนพร้อมใจกันนำเครื่องสักการะเดินขึ้นดอย เพื่อร่วมสรงน้ำพระธาตุประจำปีจนเป็นประเพณีต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชุมชนร่วมกับสื่อสารเกิดเป็นประเพณีประจำปีจนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มี 2 ดอย ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ ดอยสุเทพ ที่เรียกว่าดอยเหนือ และดอยคำ ที่เรียกว่า ดอยใต้ โดยคืนก่อนวันวิสาขบูชาประชาชนจะพากันเดินขึ้นสักการะดอยสุเทพ หลังจากนั้นอีก 1 อาทิตย์ จะเดินขึ้นสักการะวัดพระธาตุดอยคำและจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ ในวันต่อมาสำหรับพระธาตุดอยคำ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณประทานน้ำสรงพระธาตุดอยคำ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดพิธีอัญเชิญขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำอย่างสมเกียรติ พร้อมทั้งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด และได้จัดงาน "งานต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ" ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 15 โดยมีกำหนดการ คือ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 จัดฉลองสมโภช ทุกคืนจะมีเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา ร่วมกับปฎิบัติธรรมและมีการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดงาน วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 จะมีการอัญเชิญน้ำสรงประทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ เวลา 18.00 น. จะประกอบพิธีขออัญเชิญและพิธีเปิดงาน ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี จากนั้นจะเคลื่อนขบวนขึ้นไปที่ วัดพระธาตุดอยคำ ตามประเพณี “ต๋ามฮีตโตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” โดยรถบุษบกจะมีขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ตลอดเส้นทางจะมีบริการน้ำดื่ม โรงทาน และมีi5พยาบาลประจำจุดต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรนั้น ทางคณะกรรมการได้มีการเตรียมการไว้พร้อมแล้ว และคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.19 น. จัดพิธีสรงพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นน้ำประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุดอยคำ สุดท้ายนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและร่วมกิจกรรม "สรงน้ำประทานฯ และงานต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ " เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 724

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738