ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2560 / 16:57:17  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งเร่งหาข้อสรุปในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทัณฑสถานหญิง
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งเร่งหาข้อสรุปในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทัณฑสถานหญิง
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งเร่งหาข้อสรุปในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทัณฑสถานหญิง เพื่อพัฒนาเป็นข่วงหลวงเวียงแก้วภายใน 3 เดือน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.50 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว แต่เดิมมีกำหนดการในการดำเนินโครงการ รวม 480 วัน หรือ 1 ปีครึ่ง งบประมาณการก่อสร้างจำนวนกว่า 120 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันพบว่าได้มีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากยังคงมีอาคารบางส่วน ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ และมีคุณค่า ที่ยังไม่ได้มีการรื้อถอน เพราะเราต้องการที่จะเอาไม้ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารเหล่านี้ กลับเข้ามาใช้ในการก่อสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จึงต้องมีการจัดหาผู้รับเหมา ที่มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูง ทั้งนี้จากการประกาศประกวดราคาซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนผ่านมา โดยมีการประกาศไปแล้วจำนวน 3 รอบ ซึ่งจะมีกำหนดเสนอราราคาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นี้ จากนั้นเมื่อครบกำหนดวันเสนอราคาให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะกรรมการข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อติดตามผลดำเนินการ และให้สำนักศิลปากรที่ 7 ติดตามเร่งรัดกระบวนการวิเคราะห์ การรื้ออาคารที่อยู่ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าอาคารใดต้องรื้อ หรืออาคารใดไม่ต้องรื้อ เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินงาน
นอกจากนี้นายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นจากการสำรวจพบว่า ตามโครงการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินคุณค่าตัวอาคารและพื้นที่ทั้งหมดอย่างละเอียด ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และโบราณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโบราณคดีที่ต้องมีการขุดค้นและศึกษาสิ่งที่พบในชั้นใต้ดินอย่างละเอียด หากผลการสำรวจได้ขุดพบวัตถุโบราณหรือสิ่งที่เป็นสมบัติของชาติ จะต้องส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเป็นผู้จัดการดูแล โดยจะเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างให้กระทบต่อสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ให้น้อยที่สุด เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างข่วงหลวงเวียงแก้วให้แล้วเสร็จต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738