ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2560 / 18:13:58  
ปภ.เชียงใหม่ เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเพิ่มเติม
ปภ.เชียงใหม่ เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเพิ่มเติม
ปภ.เชียงใหม่ สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเพิ่มเติม โดยให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไปขอขึ้นทะเบียนในพื้นที่ เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว

นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งการเกิดพายุฤดูร้อนมักจะเกิดขึ้นอยู่ทุกปี โดยขณะนี้ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติวาตภัยไปแล้ว 16 อำเภอ และประกาศเพิ่มอีก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอด ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภค-บริโภค กระเบื้องหลังคาบ้าน ตลอดจนนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือ จนทำให้บ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลหนักเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน โดยเฉพาะสถานที่ราชการ วัดและโรงเรียน เนื่องจากใกล้เปิดเรียนแล้ว
ด้านทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณเร่งด่วน เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด ซึ่งจากกรณีมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอแม่อายและอำเภอแม่ออน เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา จะได้ชดเชยให้กับความครัวผู้เสียชีวิตรายละ 25,000 บาท โดยขณะนี้ผู้เสียหายจากพายุฤดูร้อนกว่า 75,000 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรและพืชสวนไร่นาประมาณ 3,275 ราย ทั้งนี้ได้สั่งให้หน่วยงานเกษตรจังหวัด และอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อจะได้ทราบจำนวนไม้ผลที่เสียหายชัดเจน ขณะเดียวกันยังมีเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งจะได้หาแนวทางช่วยเหลือไปพร้อมกัน โดยให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกไม้ผล และพืชเกษตรได้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 292

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738