ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2560 / 23:57:29  
ศรัทธาอย่างแรงกล้า ต่อครูบาศรีวิชัย ชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร
ศรัทธาอย่างแรงกล้า ต่อครูบาศรีวิชัย ชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร
ศรัทธาอย่างแรงกล้า ต่อครูบาศรีวิชัย ชาวเชียงใหม่หลายหมื่นคนเดินเท้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ก่อนวันวิสาขบูชา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.30 น. ที่ข่วงครูบาศรีวิชัย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย หรือ เดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ด้วยแรงศรัทธาที่ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา จนกลายเป็นประเพณีไหว้สาป๋ารมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบต่อกันมาเป็นปีที่ ผู้ที่มาร่วมงานล้วนมาด้วยแรงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยและพระบรมธาตุดอยสุเทพ
โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ ได้รับพระราชทานน้ำสรง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้รับพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้การอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ขึ้นไปถวายพระบรมธาตุอย่างสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเตียวขึ้นดอย ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาไทย จึงได้จัดงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยในปีนี้ จัดเป็นปีที่ 17 ระยะทางเดินจากลานครูบาศรีวิชัย ถึงพระธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร คณะกรรมการจัดงาน จึงได้กำหนดจุดบริการไว้ จำนวน 13 จุด และแต่ละจุดได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ เจริญพระพุทธมนต์ และมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาประจำจุดบริการตลอดทั้งคืน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะเหลือทิ้ง หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ จึงระดมจิตอาสาจาก 25 อำเภอ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ช่วยกันคัดแยกและเก็บกวาดขยะ ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจะนัดรวมกันที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เพื่อกระจายกันไปทำความสะอาด จึงขอเชิญผู้นำจิตอาสา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กร และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่มีพลังศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมกันกิจกรรมทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน หรือ ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาการ สิ่งของ หรือทุนทรัพย์ แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112847-8

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738