ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2560 / 15:26:46  
รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ
รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ
รมช.กลาโหม ประธานพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประกอบพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดงาน ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น รับน้ำสรงเดินไปหน้าล้านพระบรมธาตุ เพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุ รินน้ำสรงลงในพญาสุวรรณหงส์เงินคำ อัญเชิญพญาสุวรรณหงส์เงินคำ ขึ้นถวายพระบรมธาตุ ต่อจากนั้นประธานและคณะได้เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา
สำหรับ พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องจากประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานน้ำสรง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร เพื่อถวายพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
ทั้งนี้ ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัด อำเภอ ตำบล คณะศรัทธาและคณะราชการทุกหมูเหล่า ได้ดำเนินการฉลองสมโภชน้ำสรงพระราชทานและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยต่อเนื่อง โดยจัดรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานจากอากาศยานเชียงใหม่ไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นการริเริ่มส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแก่ชาวเชียงใหม่ และศึกษาประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยอัญเชิญน้ำสงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานซึ่งมวลชนทุกหมู่เหล่า รวมกันเป็นจำนวนหลายหมื่นคนร่วมกันเดินขึ้นดอย เพื่อเป็นการสมานสามัคคีรวมพลังมวลชนชาวเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738