ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2560 / 15:53:19  
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังจิตอาสา "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังจิตอาสา "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังจิตอาสา ผู้มีศรัทธาครูบาศรีวิชัย ร่วมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" รณรงค์คัดแยก และเก็บกวาดขยะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 15 16 เป็นประธานเปิดงาน "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญหลาย ๆ ด้านในภาคเหนือ ทั้งด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุ พร้อมถึงการซื้อขายสินค้า โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเชียงใหม่ และประชาชนที่มาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะเหลือทิ้ง หลังงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยในปีนี้จัดขึ้น ในคืนวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน จึงระดมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผู้มีพลังศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัย ช่วยกันคัดแยกขยะ เก็บกวาดขยะ ตั้งแต่ถนนขึ้นวัดและบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งได้ระดมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนพลังจิตอาสา สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน และตำบล เป็นแกนหลัก เนื่องจาก ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลต้นแบบผู้นำจิตอาสาของคนเชียงใหม่ เป็นพระเถระที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ สร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738