ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2560 / 16:07:02  
ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตร ‘วันวิสาขบูชา’ วันสำคัญสากลของโลก
ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตร ‘วันวิสาขบูชา’ วันสำคัญสากลของโลก
ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตร ‘วันวิสาขบูชา’ วันสำคัญสากลของโลก เพื่อการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ถนนสายวัฒนธรรม (หอนาฬิกา-วัดฝายหิน) ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 เพื่อการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน
ภายหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา (9 พ.ค.60) มีประชาชนเรือนแสนคน ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพ ระยะทาง 11 กิโลเมตร เพื่อไปน้อมสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตามความเชื่อและแรงศรัทธาที่ถือปฎิบัติมาเป็นปีที่ 82 และได้อนุรักษ์จารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนามาถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา ปฏิบัติตนสมเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
ส่วนในช่วงเย็น จะมีพิธีเวียนเทียน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอารามหลวง ที่จังหวัดกำหนด 6 วัน ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร หรือ วัดใกล้บ้านทั่วจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738