ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2560 / 22:03:25  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญ เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด พร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญ เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด พร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญ เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด พร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 อนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน ได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการนำชาวบ้าน ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญนี้ ณ พระอารามหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร หรือวัดที่อยู่ใกล้บ้านทั่วจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญ ในวัน วิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธถือเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงได้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคง โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560
ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญจิตภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชาวันนี้ด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738