ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2560 / 15:40:24  
เชียงใหม่ติวเข้มนวัตกรรมดิจิทัล หวังเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
เชียงใหม่ติวเข้มนวัตกรรมดิจิทัล หวังเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
เชียงใหม่ขานรับโครงการติวเข้มนวัตกรรมดิจิทัลสู่ผู้ประกอบการในชุมชน พร้อมชื่นชม "ดีป้า" เปิดช่องทางการตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการเข้าใจสินค้าและมุมมองสินค้ามากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ และปรับแผนให้ดำเนินกิจการได้ในอนาคตต่อไป

นายภูวเรศน์ ทรายสมุทร ที่ปรึกษาอิสระ Digital Marketing สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยถึง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้วิทยากรอาสาได้สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียให้กับผู้ประกอบการแล้ว โดยมีตัวแทนวิทยากรอาสา 40 คน และผู้ประกอบการ 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ร้อยละ 70 จะจำหน่ายสินค้าทางออฟไลน์เท่านั้น ไม่เคยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ พร้อมยอมรับว่า การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ แต่วิทยาอาสาที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการใดที่ผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แบบ E-commerce อย่างเต็มตัวมากเท่าโครงการนี้ ซึ่งสามารถอบรมเข้าถึงตัวผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ด้วยการอบรมวิทยากรอาสา เพื่อไปให้ความรู้และผลักดันตัวผู้ประกอบการ นอกจากจะเป็นการเปิดโลกใหม่ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกับช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งแล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจสินค้าของตนเองมากขึ้น และได้เข้าใจมุมมองของลูกค้าว่าต้องการอะไร ต้องผลิตอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจระบบออนไลน์ เช่น ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างแฟนเฟจในเฟสบุคกับเฟสบุคโปร์ไฟล์ของตนเอง อีกทั้งยังไม่สามารถเขียนอธิบายรายละเอียดของสินค้าได้ แต่เมื่อได้รับการอบรมก็ทำให้เขียนได้ดีขึ้น เข้าใจการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น
ขณะที่ นายวสันต์ เดชะกัน หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลาย ทั้งกลุ่มหัตถกรรม สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าสมุนไพร ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเชียงใหม่ ยังไม่รู้จักระบบออนไลน์ในเรื่องการจำหน่ายสินค้าให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประกอบกับเทรนยุคใหม่ที่นิยมออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการปรับแนวคิดและมุมมองเรื่องการตลาดออนไลน์ แม้ในขณะนี้จะยังไม่เห็นผลสำเร็จของผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการปรับตัว แต่ก็เริ่มเห็นเค้าของความสำเร็จแล้ว ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถหาช่องทางการตลาดใหม่ๆที่มีมากกว่าสิ่งที่เคยรู้ พร้อมปรับตัวและสามารถวางแผนให้ดำเนินกิจการได้ในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 241

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738