ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤษภาคม 2560 / 17:04:29  
เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna"
เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna"
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของอุทยานแห่งชาติที่ช่วยปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ร่วมผนึกกำลังกับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชักชวนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของอุทยานแห่งชาติที่ช่วยปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทย อีกทั้งมองเห็นว่ายังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ผู้ร่วมประกวดสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น กล้องดิจิตอล กล้อง Smart Phone หรือ Tablet การส่งภาพประกวดสามารถส่งผ่านไทม์ไลน์ของเฟซบุ๊คธรรมชาติปลอดภัย ซึ่งผมเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักถ่ายภาพในวงกว้างเป็นอย่างมาก
ด้านรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และแม่น้ำคูคลอง ล้วนถูกมนุษย์รุกล้ำทำลาย ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง ในขณะที่ธรรมชาติไม่สามารถปกป้องตัวเอง และยังไม่สามารถรักษาความสมดุลเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน รณรงค์ปกป้องให้ธรรมชาติปลอดภัยจากการถูกทำลาย ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการดำเนินงานที่ควบคู่กับการประกอบกิจการขององค์กร ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม
สำหรับการประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ไปจนถึง 31 ก.ค.นี้ ซึ่งแบ่งเป็นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป และประเภทกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) รวมถึงรางวัลมหาชน เป็นภาพถ่ายที่ส่งร่วมประกวดโดยไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร ได้มาจากการ like & share & comment สุดสูง จำนวน 10 รางวัล ตลอดจนรางวัลพิเศษจากผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมช่องทางOnline โดยเงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ส่งเข้าประกวด 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page ธรรมชาติปลอดภัย https://www.facebook.com/safethainature/2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการร่วมกิจกรรมลงใน Timeline ผ่าน Facebook Page ธรรมชาติปลอดภัย พร้อมระบุว่าประกวดภาพถ่าย Memory Si Lannaพร้อมระบุรายละเอียดชื่อภาพ,ชื่อ-สกุล,ชื่อสถานที่,พร้อมคำบรรยายที่ประทับใจและเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้ที่ส่งเข้าประกวด และใส่ Hashtag #MemorySiLanna #โครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ #CPP ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมงานที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โทร. 092-426-5041, 02-646-7162 หรือ เว็บไซด์ : www.ข้าวตราฉัตร.com และ Facebook : www.facebook.com/safethainature/posts/507975549326588

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 329

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738