ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2560 / 13:06:56  
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งข้อมูลการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน

วันนี้ 15 พ.ค. 60 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งข้อมูลการจัดประชุมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ เพื่อสันสสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย ภายในปี 2564 โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟ ภายใต้บริบทของอาเซียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟไทยในทุกภาคส่วน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 266

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738