ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2560 / 15:35:38  
สสว.แถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 (ด้านธุรกิจทั่วไป)
สสว.แถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 (ด้านธุรกิจทั่วไป)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารพาณิชย์ ร่วมมือผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของภาครัฐ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.10 น. ที่ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่ แถลงรายละเอียดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 (ด้านธุรกิจทั่วไป) ร่วมกับนายเอกสิทธิ์ จันทกลาง เจ้าของกิจการน้ำผึ้ง แสงผึ้ง ผู้ชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจระดับประเทศ ปี 2557 โดยเริ่มธุรกิจจากการเข้าโครงการกับ สสว. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ภคิณี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560" จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมมือกัน อย่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารพาณิชย์ ซึ่งร่วมมือกันในเรื่องของการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของภาครัฐ และสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startup ให้เข้มแข็ง ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป หรือบุคคลที่มีแนวคิดมีความสนใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือภาคประชาชน ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบใหม่และสามารถสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดได้ และเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ให้ได้รับความช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ สสว. กำหนด คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ และดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ซึ่งผู้ประกอบการภายใต้โครงการนี้จะถูกบ่มเพาะให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และดำเนินกิจการอยู่รอดอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053920299 ต่อ 404 หรือ 0846130341

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 362

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738