ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2560 / 15:39:55  
ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาลาหู่นำร่องสร้างความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด
ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาลาหู่นำร่องสร้างความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด
ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาลาหู่ โดยใช้พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่นำร่องสร้างความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ศป.ปส.ชน. ) กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรชาวไทยภูเขา(ลาหู่) ต้านยาเสพติด ณ วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโทธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นราษฏรชาวไทยภูเขา(ลาหู่) จากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น1๕0 คน
แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าราษฏรชาวไทยภูเขาหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้ราษฏรชาวไทยภูเขามีความเข้มแข็งต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นและร่วมกันตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของตนเองที่อาจสร้างปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ รวมถึงรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรชาวไทยภูเขาต้านยาเสพติด ขึ้น โดยเลือกชาวไทยภูเขา(ลาหู่)เป็นชาติพันธุ์นำร่อง เนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือมีราษฏรชาวไทยภูเขา(ลาหู่) จำนวน 200 หมู่บ้าน สมาชิกกว่า 200,000 คน จากนั้นจะขยายโครงการชาวไทยภูเขาชาติพันธุ์อื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า เนื่องจากการผลิตยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น จึงต้องเร่งระบายยาเสพติดผ่านทางกลุ่มว้า โกกั้ง มูเซอและอาข่าในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าทุกภาคส่วนได้ให้ร่วมมือกันในการสกัดกั้นมากขึ้น คาดว่าในปี 2560 จะสามารถสกัดกั้นยาเสพติดประเภทยาบ้าไม่ต่ำกว่า 150 ล้านเม็ด ซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา สามารถสกัดกั้นยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ 60 – 70 ล้านเม็ด แต่เชื่อว่าการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ดังนั้นต้องช่วยกันลดปริมาณผู้เสพหรือลดปริมาณความต้องการเสพให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดให้เหลือน้อยที่สุดในอนาคต

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่/วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 322

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738