ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2560 / 16:19:56  
เชียงใหม่ขับเคลื่อนการปฏิบัติในเชิงรุกต่อการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่
เชียงใหม่ขับเคลื่อนการปฏิบัติในเชิงรุกต่อการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติในเชิงรุกต่อการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติในเชิงรุกต่อการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลด้านปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินในท้องตลาด พื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 21 จังหวัด ให้จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พาณิชย์จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติ ตามแนวทาง 4 มาตรการ
ทั้งนี้ สถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและแรงกดดันระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหา โดยกอ.รมน.จว.ช.ม.ได้นำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ติดตามสถานการณ์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การกวดขันจับกุมผู้ละเมิดรายใหญ่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ และการสอดส่องการละเมิดใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดไนท์บาร์ซ่า ไอคอน คอมพลาซ่า และตลาดรินคำ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้รณรงค์เชิงป้องกัน พร้อมกับการสอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738