ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2560 / 14:05:31  
เชิญชวนร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560
เชิญชวนร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560
สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชิญร่วมประเพณีประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560 ที่ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 16 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.เสถียร นันทวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมล้านนาสู่ชุมชน คือกิจกรรม “ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล” เพื่อเป็นปารส่งเสริม สนับสนุนงานอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงขับซอจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนาการแสดงมหกรรมกลองล้านนาจากสมาคมกลองและศิลปะพื้นบ้านล้านนา โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จะมีพิธีเปิดงานใส่ขันดอกอินทขีล เวลา 16.00 น. วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ของทุกวันจะมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริฐพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล และวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. จะเป็นพิธีออกอินทขีล จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ อ.เสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีบูชาเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงการอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่จึงทราบดีว่า ทุกๆปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขีล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้แก่ชาวบ้านชาวเมื่องรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่ ได้มีการสวดคาถาอินทขีลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวจังหวัดเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขีลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวัน 3 ค่ำ เดือน 8 หรือเรียกว่าวันเข้าอินทขีล การเข้าอินทขีลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขีล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 สำหรับการจุดใส่ขันดอก บริเวณรอบๆพระวิหารเสาอินทขีล ทางวัดจะจัดไว้จำนวน 32 โตก และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ควรใส่ให้ครบ 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยมดอกบัว ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกไม้อื่นๆทั่วไปใช้พร้อมธูป 3 ดอกเทียน 1 เล่ม ต่อดอกไม้ 1 ชุด และขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองสุภาพไปใส่ขันดอก เพื่อเป็นการสักการะบูชา และทางวัดรณรงค์นำดอกไม้มาจากบ้านเพื่อการบำเพ็ญบุญสักการะบูชาด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 2014

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738