ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2560 / 15:13:02  
สรุปภาพรวมและความคืบหน้า หลังเสร็จสิ้น "การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2"
สรุปภาพรวมและความคืบหน้า หลังเสร็จสิ้น "การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2"
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สรุปภาพรวมและความคืบหน้า หลังเสร็จสิ้น "การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2" สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ 16 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโครงการ “การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2” สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้มีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยลงทะเบียนและที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา หากต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้มีฐานข้อมูลสำหรับสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมในอนาคตต่อไป สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ มีหย่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วยธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคลังเชียงใหม่ สำหรับภาพรวม การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้สนใจมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,014,166 รายสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมของการรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมของการรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยมีประชาชนมาลงทะเบียน ทั้งสิ้น จำนวน 436,813 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 183,558 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 จำแนกเป็นรายหน่วยรับลงทะเบียน ได้ดังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2559 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 113,340 คน และปี 2560 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 212,621 คน ธนาคารออมสิน ปี 2559 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 108,757 คน และปี 2560 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 162,717 คน ธนาคารกรุงไทย ปี 2559 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 31,158 คน และปี 2560 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 61,099 คน และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 ไม่มีจำนวนผู้ลงทะเบียน และปี 2560 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 376 คน ในปี 2559 มีจำนวนผู้มารวมทะเบียนทั้งสิ้น 253,255 คน และในปี 2560 มีจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 436,813 คน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผ่านสายด่วน 1359 ด้วยการแจ้งหมายเลขเลขบัตรประชาชนให้กับเจ้าที่ หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่าน 4 เว็บไซต์ ได้แก่ www.mof.go.th , www.fpo.go.th , www.epaymant.go.th , www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลตรวจสอบคุฯสมบัติทั้งกรมสรรพากร กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยตรวจสอบรายชื่อผ่านตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือมั่นใจว่าข้อมูลตกหล่นให้แจ้งเพิ่มผ่านจุดละเบียน และเตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้เดือนตุลาคม 2560

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738