ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2560 / 16:43:43  
เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำ-ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำ-ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อม เป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้นำ-ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 120 ระหว่าง 27 – 28 พฤษภาคม นี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 120 โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมานาขึ้นเพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่
การจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้บริหารที่เป็นแกนนำ ระดับประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน ผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้าน ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุม โดยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพได้เตรียมการต้อนรับ และสานสัมพันธ์ลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ โดยจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ฟ้อนพื้นเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และจะมีพิธีมอบธง ลูกเสือชาวบ้านให้กับจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738