ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2560 / 16:57:14  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่หวั่นน้ำคูเมืองเน่าเสียกระทบการท่องเที่ยว ระดมหน่วยงานแก้ปัญหาเร่งด่วน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่หวั่นน้ำคูเมืองเน่าเสียกระทบการท่องเที่ยว ระดมหน่วยงานแก้ปัญหาเร่งด่วน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่หวั่นน้ำคูเมืองเน่าเสีย กระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมเขตเมืองและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ระดมหน่วยงานแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยเสนอทำบันทึกข้อตกลงแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานเห็นชอบอนุมัติกังหันชัยพัฒนาติดตั้งถาวรรอบคูเมือง

วันที่ 16 พ.ค.2560 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณี น้ำในคูเมืองเชียงใหม่ มีสีเขียวขุ่น ปลาตาย และส่งกลิ่นเหม็น บริเวณแจ่งกะต๊ำ และแจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองแล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ และได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น เบื้องต้นหน่วยงานกรมชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ พบว่าสาเหตุน่าจะมาจากสาหร่ายสีเขียวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติ ทำให้น้ำขาดออกซิเจน และเป็นเหตุให้ปลาตายส่งกลิ่นเหม็น เกิดเป็นน้ำเน่าเสียในคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการเร่งระบายน้ำที่ส่งกลิ่นออกจากคูเมือง เป็นการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน และส่งน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ผ่าน เข้ามาพักไว้ในคูเมือง ช่วงนี้ที่เห็นน้ำเป็นสีน้ำตาล เนื่องจากเป็นน้ำป่า แต่คุณภาพน้ำไม่มีปัญหาน้ำเสีย เมื่อน้ำใส ก็จะผันน้ำเข้าไปแทนที่น้ำสีเขียวที่บริเวณแจ่งกะต๊ำและแจ่งกู่เฮือง โดยระบายน้ำสีเขียวออกไป ซึ่งได้กำชับและขอความร่วมมือทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการผ่องถ่ายน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ลดลงวันละไม่เกิน 30 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างโบราณสถานและกำแพงเมืองที่อาจเกิดการสไลด์ตัวลง พร้อมทั้งให้ติดป้ายแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้าน นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ข้อสรุปในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อสั่งการให้ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาระยะยาว จังหวัดมีแผนการเชื่อมท่อตรงโดยไม่ผ่านชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองส่งน้ำก่อนส่งเข้าคู่เมือง ให้สำนักงานชลประทานที่ 1 และโครงการชลประทานเชียงใหม่ส่งน้ำตามรอบเวรประจำ ให้เทศบาลนครเชียงใหม่รับน้ำเข้าเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน และปล่อยน้ำเก่าลงคลองแม่ข่าโดยจะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทำปฏิทินกำหนดการจัดการน้ำและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ยังเสนอแนวคิดให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ตามศาสตร์พระราชา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน โดยใช้กังหันชัยพัฒนา ซึ่งอธิบดีกรมชลประทานเห็นชอบแผนการนำกังหันชัยพัฒนาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยสร้างไว้ มาติดตั้งถาวรรอบคูเมืองเชียงใหม่ จำนวน 25 เครื่อง แต่จะต้องซ่อมแซมบางส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738