ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2560 / 11:58:38  
จิตอาสาชาวเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จิตอาสาชาวเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จิตอาสาชาวเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่”รุ่นที่1 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบของ “ดอกดารารัตน์” ให้กับจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกจาก 24 อำเภอ ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 240 คน ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมฝึกการทำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบของดอกดารารัตน์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม่ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยบุคคลที่ได้รับการฝึกวันนี้ เรียกว่า ครู ก. จะต้องนำความรู้ทักษะไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอของตนเอง
ขณะเดียวกัน สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนา เชียงใหม่ ได้แจ้งการมีส่วนร่วมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนที่สนใจตามห้างสรรพสินค้า อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 พ.ค. ไปจนถึง 31 ส.ค. 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง ทั้งจังหวัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอก เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา คาดว่า ไม่ต่ำกว่า 3 แสนดอก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวเชียงใหม่จะได้แสดงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 448

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738