ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2560 / 17:13:35  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา" เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยการลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 950 คน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) และวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มองนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของการจัดการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738