ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2560 / 22:38:24  
ชาวเชียงใหม่ไม่หวั่นฝนตก แห่ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ
ชาวเชียงใหม่ไม่หวั่นฝนตก แห่ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ
ประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมสืบสานประเพณีต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี 2560 ไม่หวั่นแม้จะมีฝนตกตลอดงาน โดยวันพรุ่งนี้จะจัดพิธีสรงพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นน้ำประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี 2560 ปีที่ 15 โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชุมชนต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งในตำบลจำนวนมาก เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ทั้งนี้วัดพระธาตุดอยคำ มีพระธาตุที่สวยงาม มีอายุกว่า 1,300 ปี รวมถึงมีพระเจ้าทันใจที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดัง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทุกปีหลังจากวันวิสาขบูชา 1 อาทิตย์ กลางคืนจะมีประชาชนพร้อมใจกันนำเครื่องสักการะเดินขึ้นดอย เพื่อร่วมสรงน้ำพระธาตุประจำปีจนเป็นประเพณีต๋ามฮีตโดยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่เหียะ เช่น วัดพระธาตุดอยคำโครงการที่อยู่ใกล้ๆคือโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่อเกิดให้ความรักความสามัคคี
โดยภายในงานจะมีการอัญเชิญน้ำสรงประทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ พร้อมกับประกอบพิธีขออัญเชิญและพิธีเปิดงาน ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนขึ้นไปที่ วัดพระธาตุดอยคำ ตามประเพณี “ต๋ามฮีตโตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” โดยมีรถบุษบกและขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ตลอดเส้นทางจะมีบริการน้ำดื่ม โรงทาน และวันพรุ่งนี้ (18 พ.ค 2560) เวลา 13.19 น. จะจัดพิธีสรงพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นน้ำประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุดอยคำ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738