ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2560 / 12:54:56  
กรมการปกครองจัดอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในหนึ่งปี ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
กรมการปกครองจัดอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในหนึ่งปี ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
กรมการปกครองจัดอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในหนึ่งปี ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ คาดจะใช้เวลา 10 ปีจึงจะครบทุกคน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายวิทยะฐานะ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 79/2560 จำนวน 94 คน จากทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าว กรมกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มสมรรถนะ ความรู้ ความ สามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอ และปลัดอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน สนับสนุนงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจัดฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้ ร้อยละ 10 ต่อปี ของจำนวนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะครบทุกคน และยังให้ความมั่นใจว่าสถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยังจะคงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ฝากให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จหลักสูตรฯ ได้ช่วยเหลืองานนายอำเภอและปลัดอำเภอสนองงานตามนโยบายรัฐบาล ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะวาระเร่งด่วน ในการรณรงคืปลูกดอกดาวเรือง ทุกพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทันในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738