ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2560 / 15:28:02  
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบของเล่นให้กับผู้ป่วยเด็ก รพ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบของเล่นให้กับผู้ป่วยเด็ก รพ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่
พระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบของเล่นและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันนี้ (18 พ.ค.2560) เมื่อเวลา 14.15 น. ที่โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบตุ๊กตาจำนวน 199 ตัว และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 100 ชุด ให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลอมก๋อย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารโรงพยาบาลอมก๋อย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภออมก๋อยทุกหมู่เหล่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร การที่อำเภออมก๋อยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งได้ทรงพระเมตตาโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบตุ๊กตาให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลอมก๋อย จึงเป็นพระกรุณาธิคุณยังความปลาบปลื้มแต่ผู้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลอมก๋อยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้
ทั้งนี้ โรงพยาบาลอมก๋อยซึ่งมีฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2526 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยจำนวน 11 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชนซึ่งเป็นสถานที่บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในยามบ้านที่ห่างไกลจำนวน 25 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง ที่ตำบลแม่ตื่น โดยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลอมก๋อยเป็นระยะทาง 78 กิโลเมตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลอมก๋อยมีผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยนอกจำนวน 84,381 ราย ผู้ป่วยในจำนวน 5,013 ราย โดยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โรคปอดบวม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังภาวะตัวเหลืองในเด็ก และไข้รากสาดน้อย สำหรับเด็กที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอมก๋อยในปี 2559 จำนวนผู้ป่วยนอก 5,251 คน รวม 13,725 ครั้ง ผู้ป่วยในจำนวน 1,417 คน รวม 1,931 ครั้ง
สำหรับ อำเภออมก๋อย มีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,099 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 60,894 คน 20,244 ครัวเรือน ประชากรร้อยละ 80 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงรองลงมา ได้แก่ เผ่าลาหู่หรือมูเซอ เผ่าม้ง และมีชาวไทยพื้นราบหรือคนพื้นเมืองร้อยละ 20

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738