ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤษภาคม 2560 / 18:50:16  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จำนวน 1,400 ครอบรัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ม.2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวอำเภอดอยเต่า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมามอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,400 ครอบครัว แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60 และ 5 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพาณิชย์ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้มาร่วมงาน
สำหรับสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ ตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่นและตำบลท่าเดื่อ รวม 15 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือกระเบื้องมุงหลังคาและครอบหลังคาให้กับราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ต่อมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่เดิมและขยายวงกว้างครอบคลุมเกือบทั้งอำเภอดอยเต่าราษฎรได้รับความเดือดร้อย 11,442 คน 1,400 ครอบครัว สรุปความเสียหาย ใช้กระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่) จำนวน 45,833 แผ่น. ครอบหลังคา 6,270 แผ่น สังกะสี 630 แผ่น ไก่พื้นเมือง จำนวน 78 ตัว โรงเรียน 2 แห่ง วัด 3 แห่ง
ด้านความช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทหาร ตำรวจได้นำถุงยังชีพและสิ่งของ ไปมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้นแล้ว ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ประสบภัยก็ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นจัดหาวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยแล้วเป็นจำนวนมากเช่นกัน
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ด้วยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้ผู้ประสบภัย เช่น กระเบื้อง สังกะสี ไม้ ตะปู และระดมแรงงานอาสาในท้องถิ่นซ่อมแซมบ้านเรือน ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตอาสาในพื้นที่ ที่มาร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายให้สามารถอยู่อาศัยได้ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา /สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738