ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤษภาคม 2560 / 12:43:06  
เชียงใหม่รณรงค์จัดระเบียบแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในตัวเมือง
เชียงใหม่รณรงค์จัดระเบียบแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในตัวเมือง
เชียงใหม่ร่วมกับหลายหน่วยงาน รณรงค์เตือนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด รวมถึงสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

วานนี้ (21 พ.ค.2560) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ภายใต้สโลแกน “ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์การให้เงินกับกลุ่มขอทานแบบผิดๆ โดยเป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ , กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ , ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ , ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ รวมจำนวนประมาณ 30 คน โดยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีการปล่อยขบวนรถของเจ้าหน้าที่และการเดินแจกใบปลิวให้กับทางประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ขายของและเดินอยู่ภายในถนนคนเดินวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการรณรงค์โดยตรงในครั้งนี้
โดยทาง น.ส.ราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบและสร้างการรับรู้อีกทั้งตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งหากพบเห็นสามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยทีมกฎหมาย ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ชุดเทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ ทีมสังคมสงเคราะห์ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ทีมล่ามภาษา ได้แก่ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิอรุณสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรอง
ทั้งนี้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่พบคนขอทานจำนวน 25 ราย คนไร้ที่พึ่ง 83 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 14 ราย ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการนำคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดูแล ส่วนกลุ่มที่เป็นคนไทยจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ตรวจสอบปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด เสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ แต่หากพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็จะถูกส่งไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทาง ส่วนผู้ที่เป็นคนต่างด้าวจะดำเนินการส่งกลับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738