ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤษภาคม 2560 / 22:07:03  
เริ่มแล้วประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลจังหวัดเชียงใหม่ 2560
เริ่มแล้วประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลจังหวัดเชียงใหม่ 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมล้านนาสู่ชุมชน คือ กิจกรรม “ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนงานอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงขับซอจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา การแสดงมหกรรมกลองล้านนาจากสมาคมกลองและศิลปะพื้นบ้านล้านนา ซึ่งวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ของทุกวัน จะมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขิล และวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. จะเป็นพิธีออกอินทขิล จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ทั้งนี้ พิธีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงการอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่จึงทราบดีว่าทุก ๆ ปี จะต้องมีพิธีสักการบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้แก่ชาวบ้านชาวเมือง รวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่ ได้มีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ ซึ่งชาวจังหวัดเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวัน 3 ค่ำ เดือน 8 หรือเรียกว่าวันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 สำหรับการจุดใส่ขันดอก บริเวณรอบ ๆ พระวิหารเสาอินทขิล ทางวัดจะจัดไว้จำนวน 32 โตก และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ควรใส่ให้ครบ 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยมดอกบัว ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกไม้อื่น ๆ ทั่วไปใช้พร้อมธูป 3 ดอกเทียน 1 เล่ม ต่อดอกไม้ 1 ชุด และขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองสุภาพไปใส่ขันดอก เพื่อเป็นการสักการะบูชา และทางวัดรณรงค์นำดอกไม้มาจากบ้านเพื่อการบำเพ็ญบุญสักการะบูชาต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 4168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738