ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2560 / 10:46:18  
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ กกต.เชียงใหม่ ผุดหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ กกต.เชียงใหม่ ผุดหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้วประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณงค์ไม่ขายเสียงขึ้นทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒานาประชาธิปไตยระดับอำเภอได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงของแต่ละอำเภอๆ ละ 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกแห่ง และสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 จะได้ตัดอบรมกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน แกนนำในหมู่บ้าน ตามกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง และจัดพิธีลงนาม "สัญญาประชาคม" หมู่บ้านต้นแบบที่จะได้ร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงจำนวน 25 หมู่บ้าน (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน) โดยบ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด เป็นหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่จะจัดอบรมเป็นแห่งแรก โดยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และลงนามเป็นสักขีพยานในสัญญาประชาคม ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลป่าแดด (ห้างเทสโก้โลตัส สาขาหางดง ชั้น 2 ) ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติและเพื่อเป็นการต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้วิสัยทัศน์ของ กกต. ที่ว่า "เลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ"

ข่าวโดย : อุไรพร จันทร์ศิริ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738