ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2560 / 10:48:01  
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดยกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและพัฒนาชุมชนแออัด

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปฎิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคเหนือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์คนไร้บ้านในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ส่วนใหญ่จะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้านมีสาเหตุความเป็นมาแตกต่างกันไป ซึ่งจะมีกระจายอยู่ทั่วไปทุกจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือฟื้นฟู เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงคนไร้บ้านโครงการบ้านหลังแรกของคนไร้บ้านที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสำรวจข้อมูลโดยเครือข่ายคนไร้บ้านร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้สำรวจคนไร้บ้านเมื่อปี 2553 ว่าในจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มคนไร้บ้านจำนวน 194 คน คาดว่าในปัจจุบันตัวเลขคงจะใกล้เคียงหรือไม่ต่างกันไปจากนี้มากนัก ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ.2559-2560) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นโดยในปี 2560 พอช. ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการในสองจังหวัดดังกล่าวรวม 52.34 ล้าน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน มีแนวคิดสำคัญคือ การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านเพื่อใช้เป็นสถานที่ ในการตั้งหลักชีวิตพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน โดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การรวมกลุ่มสร้างอาชีพ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือดูแลกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการเตรียมความพร้อมในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในอนาคตไม่ต้องใช้ชีวิตร่อนเร่ต่อไป ทั้งนี้ก่อนจะมีโครงการนี้ขึ้น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคนไร้บ้านเชียงใหม่เป็นพื้นที่เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา บริเวณถนนสิทธิวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อเดือน และปัจจุบันหมดสัญญาเช่าแล้ว มีคนไร้บ้านเข้ามาพักอาศัยมากที่สุด 24 คน 2 ครอบครัว เด็ก 2 คน ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประจำทั้งสิ้น 16 คน ในส่วนของการออกแบบอาคารและผังรวมของศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านแห่งใหม่นั้น จะมีห้องนอนรวม 5 ห้องสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ 17 ห้องสำหรับคนที่มีรายได้หรืออยู่ประจำ และ 18 ห้องสำหรับผู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคง ในอนาคตเปลี่ยนจากคนไร้บ้านเป็นคนที่มีบ้าน และมีครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป นอกจากจะเป็นที่พักพิงของคนไร้บ้านแล้ว ศูนย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่เปิดเพื่อการพัฒนา และเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทั่วไป ภายในศูนย์จะมีห้องประชุมห้องจัดกิจกรรมแปลงเกษตร ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรที่คนไร้บ้านร่วมกันปลูก ร้านกาแฟโบราณ ฯลฯ ส่วนการดำเนินงานจะใช้หลักการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายนี้พิธียกเสาเอกก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ จะมีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้ระหว่างเวลา 9.00-11.00 น. โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการมอบใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้แทนคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738