ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2560 / 13:09:16  
กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง
กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ พร้อมลงนามในสัญญาประชาคมหมู่บ้านร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

วันนี้ 24 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลป่าแดด ห้างเทสโก้โลตัส สาขาหางดง การจัดอบรมและการลงนาม สัญญาประชาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย นำความรู้ไปถ่ายทอด ขยายผลในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง และพิธีลงนามสัญญาประชาคม โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 25 หมู่บ้าน (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน) โดยบ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด เป็นหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่จะจัดอบรมเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ได้ลงนามสัญญาประชาคมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแกนนำและผู้นำหมู่บ้านดอนไชย เพื่อเป็นการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 300

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738