ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2560 / 21:46:47  
ชาวเชียงใหม่พร้อมใจเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล ใส่ขันดอก
ชาวเชียงใหม่พร้อมใจเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล ใส่ขันดอก
ชาวเชียงใหม่พร้อมใจเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล ใส่ขันดอก สืบสานประเพณีโบราณล้านนา

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวเชียงใหม่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนงานอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่า เป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง ทำให้อยู่ดีมีสุข ทุก ๆ ปี จึงมีพิธีสักการบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้แก่ชาวเมือง และได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่ ได้มีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์
พิธีใส่ขันดอกบูชาอินทขิลของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีไปจนถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ภายในงาน มีการแสดงขับซอจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา การแสดงมหกรรมกลองล้านนาจากสมาคมกลองและศิลปะพื้นบ้านล้านนา และวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. จะเป็นพิธีออกอินทขิล

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738