ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤษภาคม 2560 / 13:58:09  
คณะผู้บริหาร บริษัท Bayern international จากรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร บริษัท Bayern international จากรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร บริษัท Bayern international จากรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 26 พ.ค. 60 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร บริษัท Bayern international จากรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าพบ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “Smart Chiangmai-Health City” เพื่อให้ประชาคมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับ HealthValue Chain ในการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อทราบแนวทางในการจัดทำโครงการนำเสนอต่อ BI ในการหาความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมนีทางด้านเทคนิคและเงินทุน ทั้งฝ่ายไทยและเยอรมนีที่จะทำให้เกิด Smart Health City และทำให้เชียงใหม่เป็น Smart Health City ระดับโลกในที่สุด โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.15 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738