ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤษภาคม 2560 / 10:27:05  
เชียงใหม่ดีเดย์ล้างท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
เชียงใหม่ดีเดย์ล้างท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
จังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ ล้างท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางให้น้ำไหลสะดวก โดยบูรณาการในทุกภาคส่วน หวังแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากกลางเมือง

วันที่ 28 พ.ค. 2560 ที่บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บูรณากาิรส่วนราชการ และทุกภาคส่วนระดมกำลังกันมา ได้แก่ มทบ. 33. สนง.ชลประทานที่ 1 ปภ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน ทำการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และตลอดเส้นทางทั้ง 2 ฝั่งถนน ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนหายยา ไปจนถึงบริเวณประตูน้ำมหิดล ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยพบว่าท่อระบายน้ำดังกล่าว มีความลึกประมาณ 120 เซนติเมตร แต่มีเศษตะกอนและขยะทับถมอยู่จำนวนมาก เหลือพื้นที่ระบายน้ำเพียง 20 - 30 เซนติเมตร
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการ กับผู้ที่มีบ้านเรือนหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำที่อยู่ใกล้กับชุมชน ทั้งในลำคูไหว คลองแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย เพื่อให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ช่วยให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น โดยการล้างท่อระบายน้ำในวันนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในชุมชนกาดก้อม ศรีปิงเมือง หายยา ที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหลังเกิดในตกหนัก ซึ่งพบว่าสาเหตุมาจากน้ำระบายลงท่อไม่ทันเพราะมีตะกอนและขยะอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วมนั้น เกิดจากการบุกรุกลำน้ำและทางน้ำธรรมชาติ อีกทั้งการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองอย่างไม่เป็นระบบ โดยพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซาก ได้แก่ บริเวณชุมชนศรีปิงเมือง หายยา กาดก้อม ป่าพร้าวนอก และถนนช้างคลาน ซึ่งขอความร่วมมือจากประชาชน อย่าทิ้งขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและน้ำเสียที่ใช้ในครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งปัญหานี้ต้องใช้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไข ถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 246

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738