ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤษภาคม 2560 / 11:29:18  
รายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz

วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่ อกอากาศรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ ระบบ Fm.93.25 MHz โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม ซึ่งในวันนี้ได้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย และที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้หลั่งไหลมาร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมา สร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่อย่างมาก โดยในวันที่พรุ่งนี้ (29 พ.ค.2560) เวลา 10.00 น. จะมีพิธีออกอินทขีล พระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้ประกาศว่าฤดูฝนของประเทศไทยในปี 2560 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60 ซึ่งปัจจุบันได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนจึงเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และยังคงมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่ สำหรับสภาพอากาศในช่วงต้นและกลางเดือนมิถุนายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนในช่วงปลายเดือน ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม จะมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ในเดือนนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมสั่งการให้แต่ละอำเภอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ราบเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตราย ผ่านทางเสียงงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. อาสาสมัครในพื้นที่ แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรงอีกทางหนึ่ง และแจ้งเตือนประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือในการโพสต์และแชร์ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากพบว่า มีการนำภาพเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นแล้วมาโพสต์และแชร์ต่อกัน ทางเฟสบุ๊คและไลน์เพื่อสร้างกระแส ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความสับสนและเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ได้กำชับให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนทางระบายน้ำในเขตเมือง ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง โดยให้เร่งการแก้ไขโดยด่วน อย่างไรก็ตาม ได้ให้แต่ละพื้นที่ที่ประสวบภัยพิบัติ เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด กรณีมีความจำเป็นในการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย หรือจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ สามารถพิจารณาสั่งอพยพโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พิจารณากำกับดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว และปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ท้ายนี้หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทราบทันที ทางโทรสารหมายเลข 053-221470

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738