ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2560 / 18:34:06  
เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย
เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพ งานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.นี้ โดยภายในงานจะมีของดีจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับสัมผัสวิถีทางวัฒนธรรมล้านนา และการแสดงจากชาติพันธุ์ต่างๆในท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดงานภายใต้ชื่อ งานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงนั้น กำหนดจัดงานขึ้นใน 4 ภูมิภาค ในส่วนภูมิภาคภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ โดยได้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม นับเป็นการผนึกกำลังเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละท้องถิ่นของภาคเหนือ ส่งเสริมการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาภายในภูมิภาคให้เด่นชัด โดยการประสานให้เกิดการขับเคลื่อนของเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นให้เกิดการต่อยอด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับภายในงาน จะมีการจัดกิจกรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมถวายปณิธานทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมเรียนรู้การฝึกอบรมอาชีพทางวัฒนธรรมระยะสั้นชมการสาธิตมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การตีกลองปูจา การแสดงจากชาติพันธุ์ต่างๆของภาคเหนือ ตลอดจนมีสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า ให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560 ณ ข่วงพวงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 053-112595-6

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 413

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738