ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2560 / 10:48:18  
กิจกรรมโครงการ A Touch of ASEAN ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
กิจกรรมโครงการ A Touch of ASEAN ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมโครงการ A Touch of ASEAN เพื่อเป็นก่ารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาคมอาเซียน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมโครงการ A Touch of ASEAN เพื่อเป็นก่ารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาคมอาเซียน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ดิจิทัล ประเภทวิดิโอคลิป ทั้งนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลันราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้แจ้งการขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด และขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นางสาวฐิติกา อาษากิจ โทร.053-889902 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmru.ac.th/web59/ และ facebook : @cmrulibrary

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738